Most beautiful

Това е песента, с която се събудих вчера. Която беше в мен цял ден. С която заспах.

Всичко, което искам, е просто да стоя и да се покланям.

Dearest father. Closest friend. Most beautiful. I’m so in live with You. One thing I desire – just to dwell here forever.

Това е. Нищо друго не искам.

Понякога не Му го показваме. Правим глупости. И, когато се осъзнаем, виждаме в цялата си същност, красотата и нежността на присъствието Му.

И няма думи, които да изразят чувствата, които те обземат, за да изразиш благодарността си, любовта си, признателността си. Просто стоиш в поклонение.

I’m so in love with You. You’re beautiful. I fix my eyes on You. You’re beautiful. So beautiful

With just one look everything changes. Ivm captivated. I’ll never be the same. With just one look…

Няма значение къде се намираш – горе, долу в калта, покланяй се.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.